2009/10 Setanta Sports Group 2
19.45 Nov. 3, 2009 -
Referee: