2009/10 Europa League Third Qualifying Round
19.00 Aug. 6, 2009 -